Asfaltdagen 2018

BIldefil Asfaltdagen_2018.jpg

Miljø har vært et tema som har gått igjen på Asfaltdagen de siste årene, men skjer det noe i asfaltbransjen?

Klikk på linken som er understreket for å laste ned innlegget.

Transportetatene har klare mål for reduksjon av klimagasser og Vegdirektør Terje Moe Gustavsen orientererte om hvordan Statens Vegvesen vil nå sine mål.

Seniorrådgiver ytre miljø Knut Roland fra Nye Veier, forklarte hvordan de vekter miljø i sine kontrakter.

Teknisk direktør Eivind Olav Andersen, fortalte oss hvordan Veidekke arbeider med å redusere klimautslipp, og hvilke muligheter det gir oss.

Hvordan jobbes det i Sverige med dette spørsmålet?

Nationell Samordnare Beläggning Kristina Martinsson fra Trafikkvärket, svarte på det.

I januar i år ble Trøndelag fylkeskommune landets nest største veieier. Samferdselssjef Oddveig Kipperberg, orienterte om fylkeskommunenes strategi for forvaltning av veiene sine.

En rykende fersk utgave av N200 er rett rundt hjørnet. Sivilingeniørene Asbjørn Arnevik og Ragnar Evensen informerte om arbeidet som er gjort i forbindelse med kapittel 6 – Vegdekker.

Hvordan bør vi forvalte steinressursene våre? Generalsekretær Elisabeth Gammelsæter fra Norsk Bergindustri, fortalte om hvordan bergindustrien ser på dette.

Det er stadig spørsmål om bitumen endrer seg. Teknisk sjef Jon Borge Finset fra Nynas, holdt et innlegg om hvordan Nynas jobber for å sikre en stabil bitumenproduksjon.

Gamle metoder er i skuddet igjen. Byggeleder Kjetil Dalen fra Statens vegvesen, orienterte om erfaringer med dypstabilisering fra flere prosjekter i landet.

Hva skjer på utstyrsfronten? Her har vi fått med oss salgskonsulent Ole Johnny Borge fra Wirtgen AS, og produktsjef Glenn Thorén fra Pon Equipment AS, som oppdaterte oss på de siste nyhetene.

Et fast innslag på Asfaltdagen, er utdeling av prisen for Årets asfaltjobb. Det er både et spennende innslag og en viktig del av programmet.

Prosjektleder Vibeke Taranger avsluttet dagen med en kort oppsummering av Studietur 2017 og planer for neste tur i 2018.

Programmet for Asfaltdagen 2018.