NABin 2021

Bindemiddelgruppen sitt fagseminar NABin 2021 ble arrangert 19. oktober 2021 i Oslo.

Norsk Asfaltforening arrangerte NABin-fagseminar tirsdag 19. oktober.

Temaet var: Fremtidens asfalt

 Fagseminaret tol opp: Klima-utfordringene og hva vi gjør i dag og de nærmeste fem årene. Hvordan det vil ha stor påvirkning på hvordan verden ser ut om 100 år. 

Til årets NABin-konferanse hadde vi invitert ulike aktører fra hele verdikjeden.

Konferansen ble arrangert med deltagelse på konferansen eller deltakelse digitalt.

Trykk på innlegget og les fra Bindemiddelkonferansen 19. oktober 2021, Oslo

alt

Last ned filer

NABin 2021.pdf
21.9 Kort informasjon om revisjon av NS-EN 14023, Torbjørn Jørgensen.pdf
21.8 Rejuvenatorer, Thomas Haukli Fiske.pdf
21.7 Kallteknik – implementering av ny produktstandard, Kenneth Lind.pdf
21.6 Bitumen and Sustainability in Practice, Mike Southern.pdf
21.5 Möjliga vägar för att minska klimatpåverkan, Mats Wendel.pdf
21.4 Miljøasfalt – fra utvikling til implementering, Trine Okstad.pdf
21.3 Biogent material som tilsatts i bitumen, Jonathan Tinsley.pdf
21.2 Jenny-Ann Östlund, Bindemedel för biogent material förlänger vägbeläggningens livslängd 211017.pdf
21.1 Biogent materiale, Monica Normark.pdf