NADIM-seminar 1. desember 2016, Gardermoen

NADim_2016.jpg

NADim ble arrangert 1. desember 2016 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.

Tema NADim 2016 var:

Dimensjonering av vegkonstruksjoner, stein i vegbygging og vegers bæreevne Seminaret omhandlet praktiske temaer innenfor overnevnte fokusområder, og var av stor interesse for alle som jobber med veg, dvs. ansatte i entreprenør- og konsulentfirmaer, Statens vegvesen, kommuner og andre byggherrer. Temaet stein i vegbygging omfattet bla miljøaspektet ved produksjon og bruk av stein, og var av stor interesse for produsenter og leverandører av steinmaterialer samt for de som jobber med bærekraftighet i vegbygging.

Les mer om det faglige programmet ved å klikke på linken under:

Dansk dimensjoneringspraksis basert på  bæreevnemålinger - Susanne Baltzer, Vejdirektoratet

Svakheter i det norske dimensjoneringssystemet - Ragnar Evensen, ViaNova

Arbeid med veiledning om belegningsstein og gatestein - Terje Lindland, Statens vegvesen

Praktiske aspekter ved legging av belegningsstein- og gatesteindekker i Norge - René Kierstein, Stein & Veg Konsult

Kortreist stein - Marit Fladvad, Statens vegvesen

EDGAR prosjektet - Sara Anastasio,  NTNU

Bæreevnemåling ved bruk av TSD - Vegar Antonsen, Statens vegvesen

Bruk av falloddsmåling - Gunnar Aamodt Andersen, Statens vegvesen Region nord