2010 Krakow, Polen

2010-09-14 Studietur program3_Side_1.jpg

Studietur til Krakow 29. septemer –1. oktober 2010

Deltakere fra hele landet dro 29. september på studietur til Krakow.  første dag besøkte  vi to veiprosjekteter. Det ene omfattet utbygging av tre motorveiparseller (Road Class A) med samlet lengde 60 km i Malopolska

Veiprosjektet inkluderer 66 store konstruksjoner/broer på motorveien og tilstøtende/kryssende veier. Kostnadene er anslått til 670 millioner EURO.Veiprosjektet er delvis finansiert av EU.
Vi fikken orientering om vegprosjektet fra prosjektledelsen.

Neste besøk var på prosjektet Ofiar Katynia, som omfattet bygging av en trafikkmaskin i 3 plan med rundkjøring samt tunnel og "flyover".
Trafikkmaskinen utgjør det viktigste trafikknutepunktet i Krakow, og det skal foretas en fullstendig ombygging av det eksisterende trafikksystemet.

Det ble faglige foredrag på hotellet dag 2  på formiddagen:

  • Informasjon om Statens vegvesens etatsprogram ”Varige vegdekker -nytt 4-årig etatsprogram i Statens vegvesen".
    Innlegget ble holdt av Leif Bakløkk og Joralf Aurstad.
  • Neste innlegg omhandlet ”Funksjonskontrakter for asfaltdekker” status/erfaringer/planer.
    Innleggene ble holdt av Torgrim Dahl og Rolf Johansen, Statens vegvesen Region øst.

Det ble satt av tid for spørsmål og diskusjon. 

Klikk på filene under og les  programmet og foredragene som ble holdt.

NA-Krakow-Dahl-Johansen-funksjonskontrakter.pdf

2010-06-22_Studietur_program2None.pdf

NA-Krakow-Leif Bakløkk - Nytt etatsprogram Varige vegdekker.pdf

 

 

Last ned filer

2010-09-14 Studietur program3.pdf