Asfaltdagen 2015

Stedet var Radisson Blu, Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo
Torsdag 29. januar 2015.

Tema i år omhandlet: Bygging, drift og vedlikehold av veger medfører utslipp av klimagasser og i vegbygging peker produksjon av asfalt seg ut i negativ retning. Entreprenørene har tatt klimapåvirkningen fra asfaltproduksjon på alvor og har tidligere gjennomført prosjekter med mål å redusere utslippet av CO2. Ved offentlige innkjøp vektlegges ikke klima, men i hovedsak kvalitet og pris. Klima og klimakrav i vegbygging blir hovedtema på årets asfaltdag og statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet vil innlede med hvordan myndighetene, på et overordnet nivå, ser på dette spørsmålet.

Klikk på filene under og les alt om programmet og konferansen.

Last ned filer

Program, Asfaltdagen 2015
Trude_Gylland_Asfaltdagen_2015_ENDELIG.pdf
Trude_Gylland_Asfaltdagen_2015_ENDELIG-2.pdf
Torgrim_Dahl_Utvikling_av_asfaltkontrakter_Asfaltdagen_2015.pdf
Sara_Anastasio.pdf
Roar_Telle_Asfaltdagen_2015_b.pdf
Rene_Helmut_Asfaltdagen_2015_samvirke_naturstein_og_asfalt.pdf
Leif_Baklokk_Asfaltdagen_2015_Varige_veger.pdf
Jorn_Ingar_Arntsen_Klimakrav.pdf
Hans_Jorgen_Asfaltdagen_ Lemminkainen.pdf
Geir_aarets_asfaltjobb_2014.pdf
Geir_aapning_asfaltdagen_2015.pdf
Baard_Asfaltpbransjens_aarskonferansen.pdf
Bob_Hamel_Asfaltdagen_2015.pdf
Asfaltdagen_Norge_2015_Lindgren.pdf