Asfaltdagen 26. januar 2017

Asfaltdagen_2017.jpg

Asfaltdagen ble avholdt torsdag 26. janaur 2017 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo. Klikk på linken som er understreket for å se på innleggene.

■    I mai 2015 ble Nye Veier AS etablert som et statsaksjeselskap med ansvar for utbygging og drift av utvalgte veier. Ingrid Dahl Hovland kommer for å presentere selskapet for norsk asfaltbransje.

■    Miljødeklarasjon av asfalt er et relativ ukjent tema for mange. Håkon Hauan fra EPD-Norge vil informere om norske EPD-programmet som skal veilede virksomheter i å kommunisere miljø- prestasjoner for produkter gjennom verifiserte og forståelige miljødeklarasjoner.

■    Asfaltkvalitet er alltid et aktuelt tema. Nå arbeider bransjen målrettet med å videreutvikle verktøy for homogenitet og bestandighet. På Asfaltdagen 2017 får vi innlegg fra vegteknologen Nils Uthus, bestilleren Thor Asbjørn Lunaas og entreprenøren Kenneth  Olsson.

■    Fremtiden møter oss raskt i veitrafikken. Bilbransjen forbereder seg på ny teknologi og nye måter å organisere transport. Vi har fått Øystein Herland, adm.dir. i Volvo Car Norway, til å presentere spennende utvikling i bilindustrien, som legger grunnlaget for fremtidens veitrafikk.

■    NAMet: Ny metodegruppe i Norsk Asfaltforening, som skal arbeide for å sikre lik og pålitelig analysering av asfaltmasse, asfaltdekke og råvarer til asfaltproduksjon, gjennom erfaringsutveksling og ringanalyser. Gode og sikre analysemetoder er en forutsetning for å videreutvikle asfaltkontrakter. Roar Telle i Veiteknisk Institutt presenterer metodegruppen.

■    LTA og veien videre: I flere år har Statens vegvesen oppmuntret bransjen gjennom insentivordning til å søke mere miljøvennlige løsninger for asfaltproduksjon. Jan Ove Kristiansen fra Peab Asfalt Norge AS vil belyse dette temaet.

■    Fremtidens asfaltkontrakter er et alltid like aktuelt tema, som oftest blir belyst fra byggherrens side. Denne gangen vil Joar Caspersen fra NCC Norge snakke om hvordan fremtidens asfalt- kontrakter ser ut med entreprenørens øyne.

■    Prisen for Årets asfaltjobb 2016 vil bli delt ut, og vi venter spent på hvilke flotte kandidater som blir foreslått for denne sesongen.

■    Til slutt vil prosjektleder Vibeke Taranger, Norsk Asfaltforening fortelle litt fra Asfaltforeningens studietur i 2016 og hvilket reisemål vi arbeider med for 2017.