Dimensjoneringsgruppen sitt fagseminar NADim 2022 ble arrangert 1. desember 2022 på Gardermoen

Vegbyggingsmaterialer, tilstandskartlegging og forsterkning.

Seminaret omhandlet en blanding av teoretiske og praktiske temaer innenfor overnevnte fokusområder, og var av stor interesse for alle som jobber med vei, dvs. ansatte i entreprenør- og konsulentfirmaer, statlige og (fylkes)kommunale byggherrer.

Klikk på filen under og les programmet og innleggene som var på fagseminaret.

alt

Last ned filer

NADim 2022.pdf
Alamnie NADim 2022 - Creep-fatigue interaction.pdf
Ali Mirhosseini - Nadim 2022.pdf
Aurstad NADim 2022 - Vurdering av dekkeskader.pdf
Barbieri 2022.12.01 Presentasjon.pdf
Fredriksen NADim Triona Gardermoen 01.12.2022.pdf
POAursand Bæreevnemålinger med Raptor NADim des2022.pdf
Sarnes NADim 2022 Forsvarsbygg Vaernes.pdf
Sund Rapport 800_erfaringer.pdf
Thorstensen 2022-12-01-NaDim-RTT.pdf
Vanebo+Nilsplass 2022-12-01 Presentasjon asfaltforum.pdf
Østen V230 Forsterkning av veger.pdf