Fagdag - NADim - Gardermoen 3. desember 2015

Seminaret handlet om praktiske og tidsaktuelle temaer innenfor overnevnte fokusområder, og burde være av stor interesse for alle som jobber med veg, dvs. ansatte i entreprenør- og konsulentfirmaer, Statens vegvesen og andre byggherrer.Vi tok opp større utbyggingsprosjekter, både i forhold til kontraktsformer og kvalitetskontroll, som et tema og vi tror at dette blir til stor nytte særlig for entreprenører og byggherrepersonell.

I Tyskland har de utviklet og tatt i bruk et omfattende mekanistisk – empirisk dimensjoneringssystem. Dr. Ing Sabine Werkmeister og Prof. Frohmut Wellner, fra Universitetet i Dresden, presenterer dette systemet med fokus på grunnleggende prinsipper samt praktisk anvendelse av systemet.

Det svenske dimensjoneringssystemet, PMSObjekt, har nå blitt brukt i over ti år. Tomas Winnerholt fra Trafikverket kommer for å fortelle om erfaringene med dette systemet.

Egenskapene til materialene i grunnen er blant de viktigste parametrene som man trenger kunnskap om for å utføre dimensjonering av en vegkonstruksjon. Undergrunnsmaterialene påvirker tilstandsutvikling og vegens levetid i stor grad. Greger Wian fra Statens vegvesen, region nord, presenterer grunnundersøkelser som grunnlag for dimensjonering.

Frostsikring i tunneler er et viktig tema. Hvordan bør frostdimensjoneringen i tunneler gjøres? Hvilke materialer og metoder kan man bruke for å forebygge frostskader i tunneler? Per Otto Aursand fra Statens vegvesen, region nord, presenterer frost i tunneler og tar opp disse spørsmålene.

Stadig mer innovative og nye kontraktsformer tas i bruk i større vegutbyggingsprosjekter. I tillegg er det av stor interesse å høre om kvalitetskontrollprosessen i slike prosjekter. Her har vi tre interessante presentasjoner. Jenny Myrenget Sjøli fra Statens vegvesen presenterer kontraktsformen på utviklingskontrakt E6 Helgeland nord. Christian Halsa og Wenche Hagelund fra Statens vegvesen forteller om kvalitetskontroll på E6- prosjektet i Gudbrandsdalen. Tomas Winnerholt fra Trafikverket presenterer bruk av total entrepriser i svensk vegbygging.

I Statens vegvesens prosjekt Varige Veger har man laget et forslag til en forsterkningsveiledning. Ragnar Evensen fra ViaNova presenterte en «case study» som demonstrerer bruken av veiledningen. I Nord-Trøndelag er det i år utført et forsterkningsprosjekt der det ble brukt en spesiell forsterkningsmetode. Nils Uthus fra Statens vegvesen fortalte om hva som ble gjort i dette prosjektet. 

Klikk på understreket linje og få frem foredragene som ble holdt:

09.40 The German mechanistic – empirical pavement design system

                ➞             Dr. Ing Sabine Werkmeister / Prof. Frohmut Wellner, Dresden University of Technology

10.50 Erfaringer med PMSObjekt

                ➞             Tomas Winnerholt, Trafikverket

12.30 Grunnundersøkelser som grunnlag for dimensjonering

                ➞             Greger Wian, Statens vegvesen

12.50 Frost i tunneler

                ➞             Per Otto Aursand, Statens vegvesen

13.45 Vegutviklingskontrakt – E6 Helgeland nord

                ➞             Jenny Myrenget Sjøli, Statens vegvesen

14.05 Bruk av totalentrepriser i svensk vegbygging

                ➞             Tomas Winnerholt, Trafikverket

14.25 Kvalitetskontroll på E6-prosjektet i Gudbrandsdalen

                ➞             Christian Halsa/Wenche Hagelund, Statens vegvesen

15.15 Case study: forsterkningsveiledning

                ➞             Ragnar Evensen, ViaNova

15.35 Praktisk eksempel på forsterkning

                ➞             Nils Uthus, Statens vegvesen