2019 (NAMet 2020 er 22. januar mer info kommer)

NAMet_2019.jpg

Metodegruppen i Norsk Asfaltforening NAMet arrangerte en metodedag for alle som er interesserte i asfaltens egenskaper og testing av disse, samt arbeider med utarbeidelse av asfaltkontrakter og med teknisk dokumentasjon til asfaltkontrakter.