Asfaltdagen ble arrangert 24. mars 2022 i Oslo.

Hovedtema på årets asfaltdag var: Kontrakter, rekruttering, miljø og EPD.

Det  var 270 deltakere på konferansen.

Klikk frem filene under og få frem innleggene som var på konferansen og vi ønsker velkommen til ny konferanse i 2023.

 

Last ned filer

Asfaltdagen 2022.pdf
_01 Robert - Asfaltdagen 2022 åpning.pdf
_02 Hilde Heieren - Vikens erfaringer etter to år, og planene fremover.pdf
_03 Thor Asbjøen Lunaas 20220324 Asfaltdagen ferdig.pdf
_05 Arne Aakre - Asfaltdagen 2022 EBA presentasjon.pdf
_04 Bjørn Børseth - Nye Veier_Asfaltdagen 240322.pdf
_07 Thomas Norland - Innlegg om rekruttering på Asfaltdagen 2022.pdf
_08 Lars Lundahl - RP22003_CC900e_Asfaltdagen_Norway_March_2022_FINAL.pdf
_09 Gilberto - TW Gruppen Asfaltdagen.pdf
_10 Anne Marie Lund Eikrem - Presentasjon Asfaltdagen 2022.pdf
_12 Håkon Hauan - 2022 03 EPD-Norge Asfaltdagen.pdf
_13 Anne Karin Johannessen - Asfaltdagen_2022.pdf
_14 Jan Karlsen - Asfaltdagen 2022 _ Innlegg Kontrollradet.pdf
_15 Roger Lundberg - Grönt mål med återvinning och trasformativa lösningar final no.pdf
_16 Jon Borge Finset - Asfaltdagen 2022, Bindemedel med biogent materiale.pdf
Asfaltdagen 2022 presentasjon (9).pdf

Mal for Påmelding til Asfaltdagen 20. januar 2022

* Bedrift//etat
* Fornavn
* Etternavn
* Fakturaadresse/EHF eller e-post
* Merk faktura
* Mobilnummer
E-postadresse
Mat intoleranse angi hvilke
* Kryss av
Medlem
Ikke medlem
Senior/student
Presse
Foredragsholder
Jeg ønsker å delta på NAMet 19. januar og Asfaltdagen 20. januar. Husk å fylle ut skjema for NAMet også og kryss av for begge dager.
Jeg ønsker å delta begge dager.
Vårt firma ønsker medlemskap i Norsk Asfaltforening. Mer informasjon om dette finner du på www.norskasfaltforening.no
Ønsker medlemskap i NA