Asfaltdagen 2022

Asfaltdagen 2022 arrangeres 20. januar 2022 i Oslo.

Asfaltdagen i 2021 erstattes av et webinar men vi gleder oss igjen til å samle asfaltfolket til konferanse 20. januar 2022.

Vi vil også dele ut prisen for Årets Asfaltjobb 2021.

Hold av datoen!